Bezpieczeństwo podczas budowy domu

Budowa domu to złożony i zazwyczaj długi proces, który wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Nie chodzi tu tylko o bezpieczeństwo formalne, ale także o bezpieczeństwo na placu budowy. Należy bowiem zachować i ściśle przestrzegać wszystkich przepisów BHP, co jest wymogiem prawnym stawianym przed właścicielem budowy.

Zapewnienie należytego bezpieczeństwa jest konieczne nie tylko w odniesieniu do samych pracowników znajdujących na miejscu budowy, ale także dla osób postronnych, które przebywają w najbliższym otoczeniu. O czym zatem należy przede wszystkim pamiętać? W pierwszej kolejności zadbać należy o ogrodzenie terenu budowy. Ten element należy uwzględnić jeszcze przed rozpoczęciem samych prac.

Ogrodzenie terenu budowy powinno mieć wysokość większą lub równą 1,5 metra. Nie ma konkretnych wytycznych co do materiałów, z jakich ogrodzenie to powinno zostać wykonane, musi ono jedynie być stabilne i niegroźne dla osób przebywających w pobliżu. Ogrodzenie nie może znajdować się także w strefach, które są narażone na spadanie przedmiotów – np.

bezpośrednio pod rusztowaniem. Obowiązkiem jest także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom firm wykonawczych. Chodzi tutaj przede wszystkim o zabezpieczenia fizyczne.

Jeżeli nie zatrudniamy specjalistycznej firmy, która sama powinna zadbać o bezpieczeństwo pracowników, a naszymi wykonawcami są np. znajomi, to w naszej gestii leży to, by zagwarantować im bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. Chodzi tutaj m.

in. o kaski ochronne oraz rękawice robocze.

aranżacje ogrodu mała architektura Wynajem kontenerów Toruń