Jak często należy uzupełniać dziennik budowy

Dziennik budowy to dokument, który obowiązkowo należy prowadzić w czasie trwania procesu budowy. Każdy z dzienników posiada podwójne wpisy – jeden oryginalny, drugi zaś będący kopią, którą w każdej chwili można wyrwać. Aby uniknąć oszustw i łamania prawa każdy dziennik opatrzony jest pieczątkami organu, przez który został wydany.

Dziennik taki należy prowadzić i uzupełniać według ogólnie przyjętego i prawnie zatwierdzonego schematu. Dziennik budowy ma służyć rejestracji oraz gromadzeniu wpisów z robót, które miały miejsce podczas trwania procesu budowy domu. Dlatego obowiązkiem właściciela budowy jest regularne sporządzanie takich adnotacji w dzienniku budowy.

Konieczne jest, aby każda z wykonywanych na terenie budowy prac była zarejestrowana w dzienniku. Wpisy takie dokumentują przebieg prac, ich zgodność z obowiązującymi normami oraz poprawność techniczną. Jak zatem wynika nie ma jednej i obowiązującej wszystkich zasady co do regularności prowadzenia wpisów w dzienniku budowy.

Wszystko zależy bowiem od tego, z jaką częstotliwością wykonujemy prace. Pamiętać musimy zatem aby każdą z prac, także remontów lub rozbiórek, dokumentować w dzienniku. Nie ma znaczenia czy prace takie odbywają się kilka razy w miesiącu czy są rozłożone na przestrzeni nawet roku.

Każda interwencja w budowę musi zostać bowiem pisemnie udokumentowana w dzienniku. Brak wpisów o konkretnych pracach może wyjść na jaw przy inspekcji budowlanej lub przy odbiorze budynku. Wówczas właściciel może zapłacić za to karę.

firmy sprzatajace gliwice https://greyhoundcandle.pl/