Materiał hydrofobowy

przycisk na przejściu dla pieszych

Jak już sama nazwa może wskazywać materiały hydrofobowe to te, które boją się i unikają wody. Hydrofobowość jest to bowiem taka właściwość cząsteczek, która pomaga im odpychać od siebie cząsteczki wody. Mówiąc zatem najprościej materiały hydrofobowe to te, które są odporna na zwilżanie przez wodę. Ze względu na poziom hydrofobowości materiały te podzielić można na kilka grup.

Pierwsza z nich to materiały silnie hydrofobowe, do których zalicza się m.in. rtęć, talk, parafina oraz siarka. Kolejna grupa to materiały średnio hydrofobowe, do których należą m.

in. węgiel kamienny, siarczki oraz ilmenit. Trzecia z grup to materiały słabo hydrofobowe, do których zalicza się szelit, złoto, diament oraz fluoryty. Czwarta i ostatnia to grupa materiałów hydrofilnych, do której zalicza się m.

in. kwarc, halit, kalcyt, gips oraz dolomit. Dzięki swoim fizycznym oraz chemicznym właściwościom materiały hydrofobowe znalazły szerokie zastosowanie w budownictwie, a zwłaszcza w produkcji materiałów budowlanych, np. wykończeniowych.

Ponieważ materiały hydrofobowe doskonale chronią przed wodą świetnie sprawdzają się zarówno do stosowania na zewnątrz budynku jak i w jego wnętrzu. Służą np. do wykańczania ścian i podłóg. Ponieważ materiały hydrofobowe są nie tylko tylko ochroną przed zawilgoceniem, ale są także trwałe i wytrzymałe, to z ich wykorzystania płynie podwójna korzyść.

Nie są to przy tym materiały bardzo drogie (np. stosowany w budownictwie gips) zatem cieszą się też duża popularnością na budowach.

meble do przedszkola https://machinasnu.pl/projektowanie-wnetrz/projektowanie-mieszkania-warszawa/