Mieszkanie dla Młodych

W specjalnym programie państwo oferuje młodym ludziom specjalną pomoc finansową, która będzie spożytkowana na cele mieszkaniowe. Kredyt ma stanowić dopłatę do tzw. wkładu własnego młodych na kupno nowo wybudowanego mieszkania. Żeby jednak taką pomoc otrzymać, kredytobiorcy muszą spełnić kilka warunków.

Wobec powyższego, okazuje się, że nie każda młoda para na dorobku będzie mogła skorzystać z proponowanej przez państwo pomocy. Warunki dotyczą min. wielkości nabywanego mieszkania, ale bez względu na nią i tak dopłata będzie dotyczyła tylko 50m2 jego powierzchni. Następnym warunkiem jest wiek osób starających się o pomoc od państwa.

Osoba samotna nie może przekroczyć 35 lat, w przypadku małżeństw to kryterium dotyczy młodszego z małżonków. Istotny jest również fakt, że kredytobiorcy nie mogą być właścicielami lub współwłaścicielami innych lokali mieszkalnych lub domów. Ważne jest również to, żeby nabywane przez ludzi młodych mieszkanie znajdowało się na rynku pierwotnym. Program Mieszkanie dla Młodych obejmuje również osoby, które zdecydują się na wybudowanie swojego pierwszego domu.

fotografia wnętrz poznań