Projekty domów powinny posiadać główne zestawienia materiałów

www.hitachi-tv.pl

Projekty domów, które zlecamy pod wykonawstwo określonym firmom, będących w tej dziedzinie specjalistami powinny zawierać określone dokumentacje techniczne. Przede wszystkim dokumentacja techniczna składa się z: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o.

, gaz, a także z instalacji elektrycznych. W pozostałej części powinna zawierać elementy dodatkowe, takie jak: wzory pism i wniosków do urzędu, orientacyjną tabelę kosztów, ulotki informacyjne producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych. , które zostaną wykorzystane do budowy.

Nie należy również zapomnieć o piątym dodatkowym egzemplarzu projektu, pakiecie energooszczędnym, a także bardzo istotny kosztorysie inwestorskim, czyli zestawieniem wszystkich materiałów, sprzętów i robocizny z podanymi cenami. Oczywiście, kupując projekty domów w specjalistycznym biurze projektowym mamy pełną gwarancję uczciwości a nade wszystko profesjonalizmu w racjonalnej konstrukcji, doskonałej funkcji, nowoczesnych sprawdzonych technologii. Wybierając projekt domu musimy wziąć pod uwagę szereg kilku bardzo ważnych czynników, do których należą także położenie działki, wielkość działki, ewentualne występowanie studzienek i pagórków, a także zwróćmy uwagę na funkcjonalność domu.

LLENTAB SP. Z O.O.