Inspekcja budowlana podczas odbioru domu

Bo zakończeniu budowy domu i przed jego ostatecznym odbiorem przez właściciela konieczna jest tzw. inspekcja budowlana.

Aby taka inspekcja miała miejsce konieczne jest wcześniejsze złożenia wniosku przez właściciela budynku o jej przeprowadzenie. Wniosek o zakończeniu budowy i o przeprowadzenie inspekcji budowlanej składa się w urzędzie gminy.

Aby właściciel mógł legalnie zamieszkiwać budynek konieczne jest zawiadomienie właściwego organu o ukończeniu budowy. Od momentu otrzymania takiego wniosku dany organ, na mocy prawa budowlanego, ma 21 dni aby skontrolować budynek i ewentualnie złożyć wniosek do właściciela.

Jeżeli w ciągu ustawowych 21 dni do właściciela nie wpłynie żaden wniosek ani też kontrola nie odmówi mu zamieszkiwania budynku wówczas przyjmuje się, że budynek można legalnie zamieszkiwać. Inspekcja budowlana przy odbiorze domu ma za zadanie przede wszystkim wykazać, że budynek nadaje się do zamieszkania i nie stanowi zagrożenia dla ludzi.

Podczas takiej kontroli inspektor ocenia też, czy wszystkie z prac budowlanych zostały prawidłowo wykonane. Jeżeli podczas inspekcji okaże się, że budynek ma wady i nie funkcjonuje tak jak powinien, to wówczas właściciel nie otrzymuje zgody na zamieszkanie aż do momentu wykonania poprawek.

Możliwe też, że będzie on zobowiązany do zapłacenia kary. Kary są możliwe np.

wówczas, jeżeli podczas kontroli budynku inspektor stwierdzi znaczne odstępstwa od pierwotnego projektu, który został już zatwierdzony.

konsulting budowlany https://machinasnu.pl/projektowanie-wnetrz/projektant-wnetrz-warszawa/